Általános Szerződési Feltételek

INFORMAŢII PRIVIND GESTIONAREA DATELOR

Managerul de date acordă o atenţie deosebită faptului că, atunci când administrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice să trateze, să gestioneze datele respectând REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec?ia datelor)

În legătură cu gestionarea datelor, Managerul de date informează vizitatorii site-ului (denumit în continuare: Utilizatorul) despre datele cu caracter personal pe care le gestionează, principiile ?i practicile de gestionare a datelor cu caracter personal ?i căile ?i mijloacele de exercitare a drepturilor Utilizatorului.

Utilizatorul are dreptul de a retrage par?ial sau integral consim?ământul pentru gestionarea datelor, sau poate solicita ?tergerea datelor sale prin notificare scrisă către Managerul de date, conform specifica?iilor din acest document.

1. NUMELE MANAGERULUI DE DATE

Managerea datelor este efectuat de Játéknet.hu Kft.

Sediul central: 1117 Budapesta, Hunyadi János út 4. Adresa biroului ?i serviciului cu clienţii: 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Număr de înregistrare al societă?ii: 01-09-196117 Curtea de Înregistrare: Curtea de Înregistrare a Cur?ii Metropolitane din Budapesta Cod fiscal: 13793388-2-43 Număr de înregistrare pentru gestionarea datelor: NAIH-58182/2012, 03727-0001 Adresă e-mail: adatvedelem@jateknet.hu Număr de telefon: +36 1 700 4230

2. BAZA LEGALĂ PENTRU GESTIONAREA DATELOR

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor referitoare la utilizarea serviciilor disponibile pe pagina web privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protec?ia datelor) PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIUL UE) 2016/679 („Regulamentul”) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a), contribu?ia voluntară a utilizatorului sau respectarea unei obliga?ii legale.

Consim?ământul utilizatorului cu privire la gestionarea datelor poate fi revocat în orice moment - sau în cazul gestionării datelor pe baza legală, după ce a expirat perioada de prescrip?ie definită prin lege - Managerul datelor ?terge toate datele personale ale Utilizatorului din sistem.

În absen?a oricărei retrageri, durata prelucrării datelor în fiecare caz care implică prelucrarea datelor este termenul limită specificat în prezentul document informativ.

3. IDENTITATEA, PERIOADA ŞI SCOPUL DATELOR GESTIONATE

Înregistrare
 • înregistrare normală,
 • înregistrare cu cont Facebook,
 • înregistrare cu cont Google.
Numele, Adresa e-mail Managementul datelor cu caracter personal care sunt obligatorie la înregistrare va începe cu înregistrarea ?i vor fi şterse la cerere. Dacă Utilizatorul nu solicită anularea înregistrării, acesta va fi ştearsă din sistem în cel mult 30 de zile de la desfiinţarea paginii web.
 • asigurarea oportunităţii de cumpărare în magazin web ca utilizator înregistrat,
 • identificarea utilizatorului
 • livrarea comenzii
 • Permiterea facturării utilizând informa?iile de facturare furnizate în timpul comenzii după înregistrare.
Consim?ământul voluntar al utilizatorului.
Contactarea Managerului de date prin e-mail, telefon, prin po?tă sau prin formularul de contact.
 • Numele,
 • Adresă de email (obligatoriu în cazul contactării prin e-mail sau prin formularul de contact)
 • Număr de telefon (obligatoriu în cazul contactării prin telefon).
Contactare prin Poştă şi Email: Managementul datelor personale se începe cu introducerea datelor în mod voluntar în timpul contactării şi va dura până la cererea ştergerii. Dacă Utilizatorul nu solicită ?tergerea datelor personale furnizate în timpul contactării, Operatorul de date va şterge - cu excep?ia scrisorii de plângere - din sistem în termen de 30 de zile de la desfiinţarea paginii web. Reclama?iile sunt exceptate, cu o perioadă de păstrare de 5 ani.
Apelurile telefonice sunt înregistrare de Operatorul de date, prin urmare, înregistrările audio vor fi păstrate timp de 5 ani pe baza legisla?iei în vigoare, după care vor fi ?terse de Operatorul de date.
 • contactare, comunicare,
 • tratarea reclamaţiilor.
Consim?ământul voluntar al utilizatorului.
Adresă de email Consim?ământul voluntar al utilizatorului

3.1. Managementul datelor în alte scopuri

3.1.1. Newsletter-e, activităţi DM

Identitatea Datelor Gestionate: Numele, adresa de email

Scopul gestionării datelor: Prin înscriere, utilizatorul este de acord că Managerul de date să trimită newsletter-e cu con?inut direct de marketing cu metoda de contactare directă. În caz de înscriere Operatorul de date - în absen?a oricărei alte declara?ii, obiec?ii sau interzicere - va folosi numele şi adresa de email al Utilizatorului oferit la abonare, să oferă materiale de informaţii despre activitate, oferte, ?i informa?ii despre serviciile sale.

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date va gestiona aceste informa?ii până când utilizatorul nu dezabonează la newsletter făcând clic pe link-ul de dezabonare din newsletter sau cerere transmisă prin e-mail sau prin po?tă. În caz de dezabonare, Managerul de date nu mai trimite Utilizatorului newsletter-e, oferte de produse sau ?tiri. Utilizatorul poate dezabona de la newsletter în orice moment fără limitare sau justificare.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

3.1.2. Crearea profilului

Scopul gestionării datelor Managerul de date în timpul procesului de crearea a profilului compară obiceiurile de cumpărare ale unei anumite persoane (sau al unui grup de indivizi) şi utilizează în scopul de furniza un anunţ direcţionat, să trimită newsletter personalizat, sau pe baza comportamentul acestuia să trimită mesaje informative sau mementouri (de exemplu: demult nu ne-ai vizitat…; ai părăsit coşul, am salvat conţinutul acestuia, etc.). Managerul de date efectuează Crearea profilului pe baza istoricul de navigare ?i pe baza datelor de cumpărare.

Crearea profilului, trimiterea sau afişarea publicităţii vizate în acest context - în absen?a altor declara?ii sau obiec?ii - sunt efectuate doar în cazul în care dacă Utilizatorul acceptă în mod expres la înregistrare.

În cazul în care Utilizatorul nu acceptă utilizarea datelor sale personale în acest scop, Managerul de date nu realizează crearea profilului pentru Utilizator, dar înregistrarea, comanda, abonarea newsletter-ului etc. continuă să gestioneze, să stocheze ?i să procesează datele personale furnizate pentru a asigura serviciile disponibile şi oferite (de exemplu: trimiterea unui mesaj de sistem, trimiterea unui cupon, înregistrarea comenzilor, trimiterea newsletter-elor etc.).

Identitatea datelor gestionate şi predate: Nume, istoric de navigare, informa?ii despre cumpărare

Managementul datelor este efectuat de: Emarsys eMarketing Systems Ag.

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date efectuează crearea profilului atâta timp cât Utilizatorul nu are obiec?ii împotriva creării profilului. Utilizatorul poate, în orice moment, fără justificare ?i fără consecin?e negative, să aibă dreptul să se opună prelucrării acestor date printr-o declara?ie scrisă adresată Managerului de date. În cazul unui obiecţii, Managerul de date nu va mai folosi datele utilizatorului în scopuri de profilare ?i utilizatorul va avea în continuare dreptul de a utiliza Site-ul.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

3.1.3. Managamentul datelor Club zile de naştere

Scopul gestionării datelor: Participarea la serviciul Clubul Aniversar este voluntară. Pentru a utiliza acest serviciu, Utilizatorul înregistrat de vârstă matură poate introduce numele, sexul ?i data na?terii copilului. Datele pot fi ?terse în orice moment de către Utilizator. Prin furnizarea datelor, utilizatorul declară că este un reprezentant legal al copilului (copiilor) în cauză sau un reprezentant legal care să furnizeze datele. Operatorul de date gestionează informa?iile furnizate confiden?iale ?i nu le pune la dispozi?ia ter?ilor.

Scopul gestionării datelor este ca pe baza datelor furnizate, Utilizatorul înregistrat să primească oferte direc?ionate, personalizate de ziua na?terii copilului pentru a facilita achizi?ionarea de cadouri pentru rudele minor, ?i din când în când participă la loterie sau alte jocuri organizate pentru participan?ii Clubului de Zi de na?tere sau să beneficieze de reduceri suplimentare.

Identitatea datelor gestionate: nume, sex, data na?terii (an, lună, zi)

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date va gestiona aceste date, atât timp cât utilizatorul nu ?terge datele copilului din contul său de utilizator.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

3.1.4. Scrierea unei evaluări a produsului

Scopul gestionării datelor: furnizare de informa?ii credibile altor consumatori ?i cre?terea experien?ei utilizatorilor. Utilizatorul poate scrie o evaluare despre produsele pe care le-a cumpărat, ceea ce va ajuta pe al?i clien?i să decidă asupra achizi?ionării produsului.

Identitatea datelor gestionate: Iniţiala numelui şi prenumele

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date va gestiona aceste date, atât timp cât utilizatorul nu cere ?terge datelor.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

3.1.5. Utilizarea serviciilor Compari.ro

Scopul gestionării datelor: Solicitarea ?i afi?area feedback-ului clientului.

Operatorul de date pentru cel mai bun serviciu posibil operează un sistem independent de asigurare a calită?ii, bazată pe feedback-ul clientului. În acest scop utilizează serviciul www.compari.ro care operează sistemul de evaluare "Magazin de încredere", ?i după achizi?ionarea pe site, clien?ilor li se solicită o evaluare independentă. În acest scop adresa de e-mail a utilizatorului ?i numele produsului achiziţionat sunt transmise către compari.ro, după care compari.ro efectuează evaluarea site-ului prin intermediul unui chestionar trimis de Managerul de date.

Prin trimiterea comenzii Utilizatorul contribuie la transferul datelor în acest scop.

Datele personale astfel transferate nu vor fi utilizate de către Online Comparison Shopping Ltd. (www.arukereso.hu) pentru propriile sale scopuri, este autorizată să o proceseze numai în scopuri men?ionat aici, nu o poate utiliza pentru a atinge scopuri proprii.

Mai multe informaţii: https://www.compari.ro/static/politica_de_confidentialitate.html

Identitatea datelor gestionate: Adresa de e-mail a utilizatorului, numele produsului achizi?ionat.

Operatorul de date: Online Comparison Shopping Kft.

Timp de gestionare a datelor: Până când utilizatorul nu va obiecta asupra transferului de date către Managerul de date, vor fi transmise datele furnizate în acest document.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

3.1.6. Înregistrarea conversa?iei cu un Serviciu Clien?i

Scopul gestionării datelor: Managerul de date între?ine un serviciu de asisten?ă telefonică. Serviciul cu clien?ii îndepline?te sarcini administrative în legătură cu comenzi, produse etc. Managerul de date înregistrează apelurile telefonice din motive de calitate cu consimţământul voluntar. Fiecare conversaţie între Utilizator şi relaţii cu clienţii este salvată.

Utilizatorul va fi anun?at despre înregistrare în fiecare caz înainte ca conversa?ia să înceapă.

Scopul înregistrării convorbirilor telefonice

 • asigurarea contactului,,
 • răspunsuri la întrebările clienţilor,
 • administrare în legătură cu comenzi,
 • administrarea plângerilor,
 • utilizarea înregsătrării în cazul unui litigiu privind consumatorii. punerea în aplicare a drepturilor Utilizatorului ?i / sau a Controlorului de date.

Atât în cazul apelurilor primite, cât ?i în cazul apelurilor de ieşire, Managerul de date - la începutul conversa?iei - informează utilizatorul despre înregistrarea conversa?iei, creând posibilitatea ca utilizatorul să decidă dacă permite sau nu să înregistreze convorbirile cu serviciul clien?i. Dacă utilizatorul decide să nu contribuie la înregistrarea conversa?iei telefonice, întrerupeţi convorbirea ?i contacta?i serviciul cu clienţii prin e-mail sau prin po?tă.

Identitatea datelor gestionate: Numele, numărul de telefon, alte date furnizate de Utilizator în timpul conversa?iei.

Timp de gestionare a datelor: Operatorul de date păstrează înregistrarea de sunet timp de 5 (cinci) ani de la data înregistrării, apoi îl ?terge din sistem.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

Operatorul de date: Opennetworks Kft.

Eliberarea înregistrării audio Ambele părţi au dreptul să cunoască înregistrare vocală care con?ine conversa?ia Utilizatorului, prin urmare, Operatorul de date, în cazul în care se solicită, asigură reascultarea înregistrării audio, ?i eliberează copie despre acesta. Operatorul de date predă copia inscripţionat pe CD sau DVD pentru Utilizator, însoţit cu aceste Informaţii de prelucrare a datelor, precum ?i o copie a raportului privind circumstan?ele în care se solicită copia. Copia solicitată de Utilizator va fi pusă la dispozi?ia Utilizatorului în mod gratuit de către Operatorul de date, dacă nu Utilizatorul nu a depus solicitare Managerului de date pentru acela?i apel în anul în curs. Solicitarea. de a emite o înregistrare poate fi trimisă prin email sau prin po?tă Administratorului de date, cu menţionarea numărului de identificare - indicat de vocea aparatului sau de către administrator în timpul apelului - ?i scopul utilizării.

Utilizatorul poate cere doar eliberarea unei înregistrări audio care implică în mod clar este persoana care conversează cu reprezentantul serviciului de rela?ii cu clien?ii.

3.1.7 Datele colectate în legătură cu utilizarea unui pagini web (gestionarea altor date)

3.1.7.1. Datele tehnice, datele vizitei paginii web

Scopul gestionării datelor: Sistemul Operatorului de date înregistrează automat adresa IP a computerului a Utilizatorului, timpul de începere a vizitei, sau în unele cazuri - în func?ie de configura?ia computerului - tipul de browser ?i sistemul de operare. Datele astfel înregistrate vor fi cuplate de alte date cu caracter personal numai atunci când Utilizatorul se înregistrează pe pagina web. Datele sunt gestionate exclusiv în scopuri statistice. Scopul gestionării datelor este de a controla func?ionalitatea serviciului, de a oferi servicii personalizate ?i de a preveni abuzurile.

Operatorul de date nu asociază datele generate în timpul analizei jurnalelor cu alte informa?ii ?i nu caută să identifice utilizatorul.

Adresa IP este o serie de numere care facilitează identificarea calculatorului dvs. pe Internet. Cu ajutorul adresei IP pot, de asemenea, localiza din punct de vedere geografic un utilizatorul computerului respectiv. Adresele paginilor vizitate, precum ?i datele de dată ?i de timp nu sunt relevante în sine pentru identificarea Utilizatorului, dar cuplate de alte date (cum ar fi cele furnizate în timpul înregistrării) sunt potrivite pentru a ajuta la tragerea concluziilor asupra Utilizatorului.

Identitatea datelor gestionate: data, ora, adresa IP a computerului utilizatorului, tipul de browser, adresa paginii web vizitat ?i site-ul pe care l-a?i vizitat anterior.

Timp de gestionare a datelor: timp de 30 zile de la vizionarea paginii web.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

3.1.7.2. Gestionarea cookie-urilor

Operatorul de date pentru servicii personalizate aşează pe computerul utilizatorului un mic pachet de date, cunoscut ca cookie-uri, pe o cite?te la vizitele în timpul vizitelor făcute mai târziu. Dacă browserul dvs. returnează un cookie salvat anterior, operatorul de cookie are posibilitate să facă legătură între vizita curentă a utilizatorului cu cele anterioare.

 • Cookie-uri temporare (session cookie)

Scopul gestionării datelor: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a face site-ul mai eficient ?i mai sigur, astfel încât acestea sunt indispensabile ca unele func?ii de pe Pagian web sau unele aplica?ii să func?ioneze corect.

Identitatea datelor gestionate: nu înregistrează date cu caracter personal.

Timp de gestionare a datelor: în timpul vizitei pe o pagină web, după care va fi ?ters automat.

 • Cookie-uri persistente (persistent):

Scopul gestionării datelor: cookie-uri permanente sunt de asemenea utilizate de Managerul de date pentru o experien?ă mai bună a utilizatorului (de exemplu, furnizarea naviga?iei optimizată). Aceste module cookie sunt stocate mai mult timp în fi?ierul cookie al browserului. Durata acestuia depinde de setările din browserul web al Utilizatorului.

Identitatea datelor gestionate: nu înregistrează date cu caracter personal.

Timp de gestionare a datelor: Aceste module cookie sunt stocate mai mult timp în fi?ierul cookie al browserului. Durata depinde de setarea utilizatorului în browserul web, de obicei 30-60-90-120-180-365 de zile.

Identitatea datelor gestionate: To?i utilizatorii care navighează pe pagina web

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

?tergerea cookie-urilor

Utilizatorul are dreptul de a ?terge cookie-ul de pe computerul său ?i de a dezactiva utilizarea cookie-urilor în browserul utilizat. Modulele cookie pot fi accesate, de obicei, în meniul Instrumente/ Preferin?e din browsere din meniul Confiden?ialitate/Istoric/Setări personalizate sub denumirile cookie-uri, module cookie sau urmărire.

3.1.7.3. Managementul datelor de către furnizori externi de servicii

Codul html al portalului con?ine legături de la un server extern către un server extern independent de Managerul de date. Serverul furnizorului de servicii externe are legătură directă cu computerul utilizatorului. Atragem aten?ia vizitatorilor no?tri, că furnizorii acestor linkuri pot colecta date de utilizator prin conexiunea directă de la serverul lor, prin comunicarea directă cu browser-ul utilizatorului.

Con?inutul poten?ial personalizat pentru Utilizator este difuzat de furnizorul de servicii extern.

Operatori de date enumera?i mai jos pot furniza informa?ii detaliate privind gestionarea datelor de către furnizorii externi de servicii. Pagina Web poate con?ine informa?ii, în special reclame, provenind de la ter?e păr?i ?i furnizori de publicitate care nu au legătură cu Managerul de Date. Aceste ter?e păr?i pot, de asemenea, să introducă module cookie, web beacon-uri pe computerul utilizatorului sau alte tehnologii similare pentru a colecta date pentru a trimite utilizatorului un mesaj publicitar adresat în legătură cu propriile servicii. În astfel de cazuri, normele de protec?ie a datelor stabilite de aceste păr?i ter?e vor fi reglementate de protec?ia datelor, iar în ceea ce prive?te manipularea datelor, Managerul de date nu î?i asumă nici o responsabilitate.

Furnizorii de servicii ter?e instalează ?i citesc un module mici de date numit cookie pe computerul Utilizatorului pentru servicii personalizate. Dacă browserul returnează un cookie salvat anterior, furnizorii de servicii care îl gestionează vor avea posibilitatea de a lega vizita curentă a utilizatorului cu cea anterioară, dar numai pentru propriul con?inut.

Anun?urile Managerului de date pot fi afi?ate pe site-uri ter?e (Google). Acestea sunt stocate de furnizorii externi de servicii (Google) stochează prin intermediul cookie-urilor, că utilizatorul a vizitat anterior pagina web a Managerului de date - şi pe baza acestuia vor afi?a anun?uri - personalizate - Utilizatorului (adică practic activită?i de remarketing).

 • Cookie-urile plasate de Google Analytics (module cookie)

Scopul gestionării datelor: Măsurarea şi auditarea independentă a traficului ?i a altor date webanalytice de pe pagina web este sprijinit serverul Google Analytics ca furnizor de servicii extern. Google poate furniza informa?ii detaliate despre modul de gestionare a datelor de măsurare la www.google-analytics.com.

Google Analytics este un serviciu de analiză Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează module cookie (cookie) stocate pe computerul utilizatorului pentru a analiza interac?iunile utilizatorilor pe Pagina web. Cookie-urile analitic sunt date anonime ?i agregate care fac ca identificatorul utilizatorului să fie dificil, dar nu poate fi exclus.

Informa?iile analitice colectate de modulele cookie (cookie-uri) Google Analytics sunt transmise ?i stocate pe serverele Google. Aceste informa?ii sunt prelucrate de Google în numele Administratorului de date pentru a evalua obiceiurile de vizită ale Utilizatorilor, pentru a construi rapoarte privind frecven?a utilizării pe Site ?i pentru a efectua servicii suplimentare legate de utilizare pentru Managerul de date.

Identitatea datelor gestionate: adresa IP, cookie-urile analitic (cookie-urile) sunt date anonime ?i agregate care nu permit identificarea computerului sau utilizatorului.

Timp de gestionare a datelor: 60 de zile.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

Pentru mai multe informa?ii despre cookie-urile (module cookie) utilizate de Google, accesa?i http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Declara?ia de confiden?ialitate Google poate fi vizualizată pe linkul de mai jos http://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 • Google Adwords

Scopul gestionării datelor: Pagina web utilizează codurile de urmărire a remarketingului Google AdWords. Pe baza acestora utilizatorii paginii ulterior, vizitând paginile web din re?eaua de Display Google vor vedea anun?urile de remarketing ale Managerul de date. Codul de remarketing utilizează module cookie pentru a marca vizitatorii. Utilizatorii paginii web pot dezactiva aceste module cookie dacă accesează Managerul de setări pentru publicitatea Google ?i urmează instruc?iunile de acolo. Ulterior, nu vor primi reclame personalizate de la Manager de date.

Identitatea datelor gestionate: adresa IP, cookie-urile analitic (cookie-urile) sunt date anonime ?i agregate care nu permit identificarea computerului sau utilizatorului.

Timp de gestionare a datelor: 60 de luni.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

 • Facebook remarketing

Scopul gestionării datelor: Cu ajutorul codurilor de Facebook remarketing Utilizatorul care a vizitat pagina anterior, Managerul de date afişează diferite campanii şi promoţii

Identitatea datelor gestionate: adresa IP, cookie-urile analitic (cookie-urile) sunt date anonime ?i agregate care nu permit identificarea computerului sau utilizatorului.

Timp de gestionare a datelor: 60 de luni.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consim?ământul voluntar a utilizatorului.

4. PRELUCRAREA DATELOR4. PRELUCRAREA DATELOR

Managerul de date are dreptul, în conformitate cu legisla?ia aplicabilă, să folosească operator de date la anumite opera?iuni tehnice sau pentru prestarea serviciului. Operatorul de date are dreptul doar să execute instruc?iunile ?i deciziile administratorului de date.

4.1 Operatori de date:

JátékNet.hu Üzemeltető" Kft. Sediu: 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Număr de înregistrare: 01-09-322490 Cod fiscal: 26293077-2-43 Activitate: Administrează pagina web în numele managerului de date.

Emarsys eMarketing Systems AG, Sediu: März str. 1, 1150 Wien Activitate: trimiterea newslettere-lor, afi?area publicită?ii direc?ionate utilizând datele personale colectate prin utilizarea paginii web, activitatea Google Remarketing ?i Facebook Remarketing în numele managerului de date.

Rackforest Sediu: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6. Număr de înregistrare: 01-09914549 Cod fiscal:14671858-2-43 www.rackforest.hu Activitate: Furnizor de găzduire, operator de server

Opennetworks Kft. Sediu: 1117, Budapest Fehérvári út 50-52 Număr de înregistrare: 01-09723926 Cod fiscal: 13213343-2-43 Activitate: înregistrarea ?i stocarea conversa?iilor telefonice

Online Comparison Shopping Kft. Sediu: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Cod fiscal: 24868291-2-42 Număr de înregistrare: 01-09-186759 E-mail: info@arukereso.hu Web: www.arukereso.hu Activitate: operatorul programului Magazin de încredere, trimiterea chestionare către clienţii managerului a datelor, prelucrarea feedback-ului, gestionarea datelor ?i evaluarea paginii web pe baza feedback-ului clientului..

Primusz és Társa Könyvelőiroda. Sediu: 1056 Budapest, Molnár utca 26 Număr de înregistrare: 11-09-005012 Cod fiscal: 11196503-2-11 Activitate: contabilitate

Könyv-Everest Kft.. Sediu: 1133, Budapest Árbóc utca 6. Număr de înregistrare: 1309091735 Cod fiscal: 12870721-2-13 Activitate: auditare

Big Fish Internet Technológiai Kft. Sediu: 1066 Budapest Nyugati tér 1-2 Număr de înregistrare:01-09-872150 Cod fiscal: 13767213-2-42 Activitate: medierea serviciului de plată

Microsoft Corporation Sediu: USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052 Activitate: Furnizarea serviciului Microsoft 365 în cloud

KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu) Sediu: Budapest. Bécsi út 126.128 Număr de înregistrare: 06-09-023518 Cod fiscal: 13421739-2-41 Activitate: facturare

Facebook Inc. (USA) Sediu: Menlo Park, California, USA Activitate: Crearea de profiluri, anun?uri, servicii de analiză ?i măsurare, afi?area publicită?ii comportamentale

Google LLC (USA) Sediu: Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy. Montain View, California 94043 Activitate: Crearea de profiluri, anun?uri, servicii de analiză ?i măsurare, afi?area publicită?ii comportamentale

Magyar Posta Zrt Sediu: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. Număr de înregistrare: 01-10-042463 Cod fiscal: 10901232-2-44 Activitate: Serviciu de curierat

FAN Courier Express S.R.L. Sediu: 020331. Bucureşti, Sos. Fabrica De Glucoza 11c Număr de înmatriculare: J40/4014/2001 Cod fiscal: RO13838336 Activitate: Serviciu de curierat

Lapker Zrt (Sprinter Futárszolgálat) Sediu: 1097 Budapest, Táblás utca 32. Număr de înregistrare: 01-10-043804 Cod fiscal: 12372041-2-44 Activitate: Serviciu de curierat

5. SECURITATEA DATELOR

Managerul de date adoptă toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor ?i asigură un nivel adecvat de protec?ie, în special împotriva accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ?tergerii, distrugerii ?i distrugerii ?i distrugerii accidentale neautorizate. Managerul de date asigură securitatea datelor cu măsuri tehnice ?i organizatorice adecvate.

6. DREPTURILE UTILIZATORULUI

6.1. Informarea ?i accesul la datele cu caracter personal

Utilizatorul are dreptul să cunoască datele personale stocate de Managerul de date ?i informa?iile privind gestionarea acestora; să verifice ca ce fel de informaţii se păstrează de către Managerul de date, ?i are dreptul de a accesa date cu caracter personal. Cererea Utilizatorului de a accesa datele trebuie trimis la Manager de date în scris (prin e-mail sau prin po?tă). Managerul de date va furniza aceste informa?ii într-un format electronic utilizat pe scară largă, cu excep?ia cazului în care Utilizatorul o solicită în scris sau pe suport de hârtie. Informa?iile verbale nu sunt furnizate de Managerul de date atunci când cererea este efectuat prin telefon.

În exercitarea dreptului de acces, informa?iile se referă la următoarele:

 • determinarea identitatea datelor gestionate, scopul gestionării datelor, durata, baza juridică în ceea ce priveşte identitatea datelor gestionate,
 • transmiterea datelor: cui se transmit datele, sau vor fi transmise mai târziu,
 • desemnarea unei surse de date.

Managerul de date va furniza utilizatorului o copie a datelor personale (personal la serviciul de rela?ii cu clien?ii) gratuit pentru prima dată. Pentru copii suplimentare solicitate de persoana a cărui i se gestionează datele, Managerul de date poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Dacă Utilizatorul solicită eliberarea copiei în format electronic, Managerul de date va furniza aceste informa?ii într-un format electronic utilizat pe scară largă.

Utilizatorul, după primirea informa?iilor, dacă nu este de acord cu tratarea datelor ?i cu precizia datelor prelucrate, poate solicita rectificarea, adăugarea, ?tergerea, limitarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, precum ?i orice obiec?ie privind manipularea datelor cu caracter personal astfel cum sunt definite la punctul 6, sau poate iniţia procedura descrisă la punctul 7.

6.2. Dreptul de a corecta ?i de a completa datele cu caracter personal gestionate

La solicitarea scrisă a Utilizatorului, Managerul de date trebuie să corecteze fără întârzieri nejustificate orice date personale inexacte scrise personal de către utilizator în scris sau în oricare dintre magazinele Managerului de date sau să completeze datele incomplete cu con?inutul marcat de utilizator. Managerul de date informează to?i destinatarii corec?iei sau adăugărilor cu care au fost completate datele cu caracter personal, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau necesită eforturi dispropor?ionate. Utilizatorul trebuie să informeze destinatarii despre aceste informa?ii dacă le cere în scris.

6.3. Dreptul de a restric?iona gestionarea datelor

Utilizatorul poate solicita Managerului de date să limiteze prelucrarea datelor sale printr-o solicitare scrisă dacă:

 • Utilizatorul contestă exactitatea datelor personale, în acest caz restric?ia se referă la perioada în care Managerul de Date poate verifica exactitatea datelor personale,
 • gestionarea datelor este ilegală ?i utilizatorul se opune ?tergerii datelor ?i solicită restric?ii de utilizare a acestora,
 • Managerul de date nu mai are nevoie de date personale pentru gestionarea datelor, dar Utilizatorul le cere să prezinte preten?ii, validare sau protec?ie legală
 • Utilizatorul protestă împotriva gestionării datelor: în acest caz, restric?ia se aplică duratei termenului până când se stabile?te că motivele legitime ale Managerului de date au prioritate fa?ă de motivele legitime ale Utilizatorului.

Cu excep?ia stocării, datele cu caracter personal afectate de restric?ie pot fi tratate acest interval de timp numai cu consim?ământul Utilizatorului sau prin depunerea, executarea sau protec?ia unor revendicări legale sau protejarea drepturilor unei persoane fizice sau juridice sau în interesul public al Uniunii Europene sau al unui stat membru. Managerul de date va informa în prealabil Utilizatorul la cererea căruia a restric?ionat prelucrarea datelor despre întreruperea limitării gestionării datelor.

6.4. Dreptul de ?tergere (uitarea)

La solicitarea unui Utilizator, Managerul de Date ?terge datele personale referitoare la Utilizatorul în cauză fără întârziere nejustificată dacă există unul dintre motivele specificate: i) datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate de către Managerul de Date sau au fost tratate în alt mod; ii) Utilizatorul retrage consim?ământul pe care se bazează gestionarea datelor, ?i nu există alt temei juridic pentru manipularea datelor; (iii) Utilizatorul se opune manipulării datelor din motive legate de propria sa situa?ie ?i nu există un motiv legitim pentru manipularea datelor; iv) Utilizatorul se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri comerciale, inclusiv profilării dacă este legată de o activitate directă în scopuri comerciale; v) datele personale sunt prelucrate ilegal de Managerul de date; vi) colectarea datelor cu caracter personal fost direct legată de oferirea de servicii ale societă?ii informa?ionale copiilor.

Utilizatorul nu poate folosi dreptul de ?tergere uita dacă este necesară gestionarea datelor i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare ?i de informare; ii) interesul public în domeniul sănătă?ii publice; iii) în scopuri de arhivare a interesului public, în scopuri ?tiin?ifice ?i istorice de cercetare sau în scopuri statistice, în măsura în care exercitarea dreptului de ştergere ar face imposibilă sau poate submina serios această gestionare a datelor; sau iv) să prezinte, să aplice sau să protejeze crean?ele juridice.

6.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Portabilitatea datelor permite ca Utilizatorul să obţină şi în continuare să utilizeze în scopuri personale ?i prin diferi?i furnizori defini?i de acesta, datele „sale” personale furnizate de Utilizator şi aflate în sistemul Managerului de date. În toate cazurile dreptul este limitat la datele furnizate de Utilizator, nu este posibil portabilitatea altor date (de exemplu, statistici etc.)

Utilizatorul, datele personale referitoare la el, stocate în sistemul Managerului de date (de exemplu: la înscriere newsletter)

 • va primi într-un format u?or de citit, utilizat pe scară largă,
 • are dreptul de a transmite unui alt operator de date,
 • poate solicita transferul direct de date unui alt operator de prelucrare a datelor - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic în sistemul Managerului de date.

Managerul de date va îndeplini transferul de date doar pe baza unei cereri trimise prin email sau alt tip de corespondenţă, de exemplu poştă. Pentru a respecta această solicitare, este necesar ca Managerul de date să se asigure că utilizatorul eligibil doreşte într-adevăr să exercite dreptul. Acest lucru necesită ca Utilizatorul să se prezinte personal la sediul central al Managerului de date după semnalare, pentru ca managerul de datele să poată identifica Utilizatorul solicitant pe baza datelor din sistemul său. Utilizatorul poate solicita transferabilitatea datelor pe care le-a dat Managerului de date în sine (cererea nu se aplică la date statistice, date de achizi?ie, date generate în alte sisteme de management al datelor etc.). Exercitarea dreptului nu duce automat la ?tergerea datelor din sistemul Managerului de date, prin urmare după exercitarea acestui drept, Utilizatorul poate utiliza în continuare serviciile Managerului de date

6.6. Protestare împotriva gestionării datelor cu caracter personal

Utilizator din motive legate de situa?ia proprie, poate să se opună gestionării datelor sale cu caracter personal în orice moment, inclusiv crearea profilului, sau Utilizatorul are dreptul de a protesta în orice moment împotriva gestionării datelor sale cu caracter personal în scopuri comerciale directe, de. asemenea împotriva profilării. În cazul în care un utilizator obiectează la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale ale Utilizatorului vor fi ?terse din sistemul Managerului de date.

Utilizatorul poate protestă în scris (prin e-mail sau prin po?tă) sau în cazul unui newsletter, făcând click pe linkul de dezabonare inclus în newsletter.

6.7. Termen limită pentru îndeplinirea unei solicitări

Managerul de date fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz conform punctelor 6.1. - 6.6., în termen de o lună de la primirea oricărei solicitări, informează utilizatorul despre măsurile luate. Dacă este necesar, ?inând cont de complexitatea cererii ?i de numărul de cereri, acest termen poate fi prelungit cu două luni suplimentare, dar în acest caz indicând motivele întârzierii, Managerul de date informează utilizatorul în termen de o lună de la primirea cererii. În cazul în care utilizatorul depune cererea în format electronic, informa?iile vor fi furnizate de Managerul de date în format electronic, cu excep?ia cazului în care Utilizatorul cere altfel.

7. POSIBILITĂŢI PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR

Utilizatorul poate exercita drepturile prin cerere scrisă trimisă prin e-mail sau prin po?tă.

Utilizatorul nu poate exercita drepturile, dacă Managerul de date dovedeşte că nu este în măsură să identifică Utilizatorul. Dacă cererea unui utilizator este nejustificat sau exagerată (în special în ceea ce prive?te natura repetitivă), Managerul de date poate să perceapă o taxă rezonabilă, sau să refuze măsura. Dovada acestui lucru este sarcina Managerului de date. Dacă există vreo îndoială cu privire la identitatea persoanei fizice care depune cererea, Managerul de date poate solicita informa?ii suplimentare pentru a confirma identitatea solicitantului.

Utilizator pe baza Info.tv, şi pe baza Decretul ?i Codul civil (Act V din 2013)

a. poate adresa la Autoritatea Na?ională pentru Protec?ia Datelor ?i Informa?ii (1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, www.naih.hu) sau b. poate exercita drepturile în fa?a instan?ei.

8. TRATAREA INCIDENTELOR DE PROTEC?IE A DATELOR

Un incident de confiden?ialitate este o încălcare a securită?ii care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau manipulate în alt mod. Managerul de date de date este responsabil de controlul incidentelor de protec?ie a datelor, informând autoritatea de supraveghere, să informeze Utilizatorul, şi ?ine eviden?a domeniului de aplicare a datelor cu caracter personal implicate, a domeniului ?i a numărului de persoane afectate, data, circumstan?ele, efectele ?i măsurile luate pentru remedierea incidentului. În cazul unui incident de date - cu excep?ia cazului în care drepturile ?i libertă?ile persoanelor fizice nu se află în pericol - informează Utilizatorul ?i autoritatea de supraveghere cu privire la incidentul de confiden?ialitate fără întârzieri nejustificate, dar în termen de 72 de ore.

9. ALTE DISPOZI?II

Managerul de date î?i rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral această Declara?ie de confiden?ialitate printr-o notificare prealabilă către Utilizatorii paginii web. Modificările vor intra în vigoare la data men?ionată în anun?, cu excep?ia cazului în care utilizatorul obiectează modificarea. Utilizatorul cu utilizarea paginii web acceptă Declara?ia de confiden?ialitate modificată.

În cazul în care Utilizatorul a furnizat date ter?ă pentru utilizarea serviciului sau a cauzat pagube paginii web în timpul utilizării, Administratorul de date este îndreptă?it să solicite daune-interese Utilizatorului.

Managerul de date nu controlează datele cu caracter personal furnizate. Corectitudinea datelor furnizate este numai responsabilitatea persoanei care o dă. Când Utilizatorul introduce adresa de e-mail, în acela?i timp î?i asumă responsabilitatea, că prin adresa de e-mail specificată doar el solicită servicii.

10. Ofi?er de confiden?ialitate:

Alföldy Balázs ev. Email: adatvedelem@jateknet.hu Număr de telefon: 06-70-9384772 Adresă: 1117 Budapest Hunyadi János út 4.

Data intrării în vigoare prezentei Declaraţii de confidenţialitate: 24.05.2018.

Pe paginile noastre folosim cookie-uri. Cu ajutorul acestora doreşti să vezi în continuare oferte inteligente şi utile? Vreau informaţii    Da Nu doresc