Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informaţiile privind gestionarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal sunt valabile numai în privinţa magazinelor web funcţionale pe domenii: www.jateknet.hu (JátékNet), www.tulli.hu (Tulli), www.tulli.ro (Tulli România), www.topjatek.hu (Topjáték) - colectiv Magazin Web, nu pot fi aplicate pe site-uri operate de către terţi, nici în cazul în care, dacă aceste site-uri sunt accesibile direct de la Magazin Web. Magazinul Web este operat de JátékNet.hu Webáruház Kft. (denumit în continuare Operator). Operatorul doreşte să asigure cât mai mult posibil protecţia datelor cu caracter personal utilizatorilor paginii. Operatorul efectuează activitatea protejând drepturile personale ale vizitatorilor şi clienţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei relevante, în special cu cele din Codul civil, precum şi din legislaţia CXII de 2011. privind dreptul la auto-determinare şi libertatea de informare (denumit în continuare. Atv). Atragem atenţia că, comunicarea datelor cu caracter personal în Magazin web este voluntară şi utilizatorul este de acord cu gestionarea şi procesarea datelor prin acceptarea termenilor de utilizare. În cazul în care utilizatorul acţionează în numele altei persoane, este responsabilitatea lui să obţină acordul persoanei în cauză, pentru comunicarea datelor. Pentru declaraţia persoanelor cu incapacităţi de acţiune sau cu capacitate juridică limitată este necesar de acordul prealabilă a tutorelui legal, cu excepţia la gestionarea datelor cu caracter personal necesare serviciilor şi operaţiilor necesare de zi cu zi, care au loc în masă.

Utilizatorul cu privire la Magazinele web, desfăşoară gestionarea datelor în aceleaşi condiţii şi cu acelaşi scop, notificat la Autoritatea pentru Protecţia Datelor.

Politica de confidenţialitate la înregistrare:
Pentru utilizarea serviciilor disponibile în Magazin web, înregistrarea este necesară. Operatorul gestionează datele comunicate la înregistrare în conformitate cu cerinţele legale, numai pentru scopuri date, pentru prestarea serviciilor şi pentru a menţine contactul cu clienţii. Temeiul juridic pentru gestionarea datelor este acordul persoanei vizate. La comunicarea datelor cu caracter personal, şi prin acceptarea acestor Termeni şi condiţii, utilizatorii sunt de acord ca datele lor să fiu prelucrate de Operator în scopul de a îndeplini serviciul. Datele cu caracter personal, care au intrat în posesia Operatorului, sunt folosite doar pentru scopurile cunoscute la comunicarea acestora, nu va fi transferat pentru alte terţe fără consimţământul prealabil (conform punctului 8, din acest Termeni şi condiţii), nu devin disponibile, şi sunt păstrate separat şi în condiţii de siguranţă. În cazul în care, utilizatorul alege livrarea bunurilor cumpărate din Magazinul web prin curierat, contribuie acordul ca Operatorul să furnizeze datele necesare pentru livrare către serviciul de curierat. La datele au acces doar personalul angajat al Magazinului web.

Scopul prelucrării datelor este acela, ca părţile interesate, ca comenzile cumpărătorilor, Operatorul să poată efectua, sau în cazul prelucrării anumitor date serveşte la îmbunătăţirea experienţei utilizatorului - a clientului, mai ales prin trimiterea newsletter-elor. Gama de date relevante de gestionare a datelor:
  • Numele (Numele şi prenumele)
  • Adresa de email
  • Adresa, adresa de facturare
  • Număr de telefon
Durata de gestionare a datelor: până la anularea contului de înregistrare de către utilizator, iar în caz de cumpărare informaţiile de facturare conform perioadei de păstrare obligatorie impusă de lege.

Managementul datelor Club Zile de naştere

Participarea la serviciul Club Zile de naştere este voluntară. Pentru utilizarea acestui serviciu, utilizatorul major comunică pe pagină web datele personale ale copiilor din familie, prenumele, sexul şi data naşterii. Datele pot fi şterse oricând şi de către utilizator. Utilizatorul prin comunicarea datelor declară că este reprezentantul legal al copiilor implicaţi, sau are acordul adecvat a reprezentantului legal, pentru comunicarea datelor. Operatorul tratează în mod confidenţial datele, şi nu pune la dispoziţia terţilor.

Gestionarea datelor este conceput, ca utilizatorii înregistraţi să primească oferte personalizate şi potrivit ocaziei, cu care se uşurează alegerea cadourilor pentru minorul cu datele comunicate, de asemenea participanţii ale Clubului Zile de naştere pot participa la tombole, jocuri organizate periodic, şi să beneficieze de reduceri suplimentare. Datele implicate în gestionarea datelor:
  • Prenume
  • Sex
  • Data naşterii (anul, luna, ziua)

Evaluarea produselor

Utilizatorii pot scrie evaluare despre produsele achiziţionate, fapt care va ajuta la decizia altor cumpărători cu privire la cumpărarea produsului. La trimiterea evaluării produselor va apărea numele de utilizator (numele şi prenumele utilizatorului în formă prescurtată sau fără abrevieri). Temeiul juridic pentru managementul datelor este acordul utilizatorului.

Scopul procesării datelor este oferirea informaţii credibile pentru alţi consumatori, creşterea experienţei de utilizare a Magazinului web. Durata de gestionare a datelor: până la solicitarea ştergerii, sau comercializarea produsului.

Anumite servicii ale magazinului web conţin identificator unic, aşa numiţi cookie (‚prăjiturele’) care vor fi stocate pe calculatorul utilizatorului. Cookie-urile facilitează "autentificarea", adică identificarea utilizatorilor, în scopul de a îmbunătăţi serviciile personalizate pentru utilizatori, şi pentru a îmbunătăţi serviciile oferite pentru utilizatori. În cookie-uri nu sunt stocate niciodată datele personale ale utilizatorului. Sistemul de recomandare de produse afişează ofertele de produse în funcţie de categoria paginilor vizitate. Prin utilizarea site-ului utilizatorul este de acord să fie plasat cookie-uri pe calculatorul său. Prin dezactivarea utilizării cookie-urilor, utilizatorul nu este împiedicat să utilizeze serviciile Magazinului web.

Magazinul web pentru a oferii cele mai bune servicii operează un sistem independent de calitate, bazat pe feedback-ul de client. În acest scop, solicită sistemul de rating „Magazin de încredere”, operat de www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Cod fiscal: 24868291-2-42, Număr de înregistrare: 01-09-186759, Identificatori de date: NAIH-74230/2014, NAIH-74231/2014), să solicite evaluare independentă a clienţilor după achiziţiile făcute în Magazinul web. În acest scop, adresa de email şi numele produsului achiziţionat va fi transmis către arukereso.hu. Utilizatorul este de acord cu transferul datelor descrise aici. Scopul transmiterii datelor: cererea şi publicarea feedback-ului clienţilor. Datele cu caracter personal astfel transmise sunt manipulate în conformitate cu reglementările privind protecţia datelor şi a vieţii private, de către Naspers OCS Hungary Kft., adică www.arukereso.hu

Vă informăm că, convorbirile telefonice sunt înregistrate pe bază de voluntariat pentru asigurarea calităţii. Temeiul juridic pentru înregistrare apelului: acordul voluntar al individului. Înregistrarea apelului se face cu acordul clientului. Dacă nu sunteţi de acord cu înregistrarea apelului, atunci puteţi consulta cu colegii noştri în timpul programului la numărul de telefon: 06-70-9384772. Scopul prelucrării datelor este punerea în aplicare a drepturilor clienţilor şi operatorului, dovadă ulterioară a autorităţii. Datele sunt stocate timp de 60 de zile în sistemul nostru. Compania responsabilă pentru prelucrarea datelor este Opennetworks Kft. , 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 15/c. În conformitate cu legea 14. §, punctul c), pe baza cererii asigurăm ştergerea fişierului. La cerere asigurăm o copie a convorbirii.

Atunci când un utilizator are comportament contrar conţinutului Termeni şi condiţii, nu este în concordanţă cu acestea, sau are comportament ilegal, Operatorul iniţiază identificarea clientului, necesar pentru iniţierea procedurilor legale

În cazul în care utilizatorii nu accesează Magazinul web timp de zece ani, operatorul şterge automat datele acestora şi distruge toate datele disponibile. Ştergerea sau corectarea datelor comunicate, utilizatorul poate cere oricând la adresele de email info@jateknet.hu, az info@tulli.hu, info@tulli.ro sau info@topjatek.hu. Nici în acest caz, operatorul nu are posibilitatea să şteargă datele care trebuie păstrate conform legislaţiei.

Operatorul stochează electronic datele cu caracter personal la furnizorul de servere, T-Systems. Datele pentru facturare sunt stocate şi la sediul Operatorului, la locul administraţiei centrale (a se vedea adresa mai sus). Operatorului ia toate măsurile responsabile de tehnologie informatică şi de organizare a muncii pentru siguranţa datelor cu caracter personal, de asemenea ca aceste date să nu intre în posesia unor părţi terţe.

Utilizatorul poate solicita prin email sau prin serviciul poştal informaţii de la Operator despre tratamentul datelor cu caracter personal, despre persoana care prelucrează datele cu caracter personal, despre circumstanţele transmiterea datelor sau alte detalii despre managementul datelor, sau poate cere corectarea sau modificarea datelor cu caracter personal, de asemenea ştergerea acestora – cu excepţia datelor dispuse în legislaţie. Informarea este gratuită, dar dacă cererea este repetată în termen de un an calendaristic, Operatorul îşi rezervă dreptul să aplica taxe administrative.

Operatorul este obligat să răspundă în cel mai scurt timp posibil, dar în termen de 30 zile, la solicitarea Utilizatorului în legătură cu prelucrarea datelor – refuzarea cererii trebuie justificat. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu decizia sau cu acţiunea acestuia - în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia – se poate adresa instanţei.

Operatorul efectuează gestionarea datelor în deplină conformitate cu cerinţele Atv., acţionează cu cea mai mare prudenţă, le tratează confidenţial şi nu pune la dispoziţia terţilor, cu excepţia cazului când este necesar pentru respectarea drepturilor care decurg din contract, sau dacă transferul datelor către autorităţile se dispune de legislaţie, ordin oficial sau printr-o hotărâre judecătorească.

Reclamaţii sau plângeri împotriva Operatorului în ceea ce priveşte gestionarea datelor vă puteţi adresa la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor şi libertatea de informare (Sediu central: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Adresă poştală: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400)

Newsletter

Utilizatorii au posibilitatea la înregistrare, sau mai târziu, pe parcursul utilizării site-ului, să aboneze la Newsletter-ul Operatorului. Abonarea la Newsletter este voluntară. În caz de abonare, utilizatorul este de acord în mod expres că la adresa de email comunicat va fi transmis informaţii şi conţinut specific publicitar, în intervale care urmează să fie stabilit de către Operator

Utilizatorul poate dezabona în orice moment de la Newsletter, la rubrica „Dezabonare newsletter” creat în acest scop, sau făcând clic la linkul „Dezabonare” situat la sfârşitul fiecărei newsletter

Pe paginile noastre folosim cookie-uri. Cu ajutorul acestora doreşti să vezi în continuare oferte inteligente şi utile? Vreau informaţii    Da Nu doresc